IPv6 kommer, er du klar?

Slutt for IPv4

De siste årene har det vært mye snakk om IPv6  (Internet Protokoll versjon 6).
Men hva er egentlig dette, og hvorfor må vi oppgradere fra dagens IPv4?

Hvorfor har vi IP adresser?

På samme måte som en telefon har et telefonnummer har alle datamaskiner, og andre ting som er koblet til internett, en IP adresse for å skille dem fra hverandre.
Dette kan være en såkalt «offisiell» adresse, som blir annonsert ut på nettet, eller en privat adresse på et lokalnettverk. Et firma eller et hjemmenettverk vil f.eks ofte ha en offisiell adresse på sin internett-router som deles av alle PC’er og annet datautstyr på innsiden av nettverket.

Hvorfor trenger vi IPv6?

De siste årene har vi sett en eksplosiv økning i antall ting som er koblet til internett.
Den eldre IPv4 protokollen har en begrensing på ca 4 milliarder adresser totalt. Dette betyr at det allerede i dag er milliarder av maskiner og utstyr som er avhengige av å dele adresser mellom seg.

For å møte dette enorme behovet for nye adresser ble IPv6 utviklet.
Adressefeltet er økt fra 32 til 128 bit,  noe som gir 340 billion billion billioner adresser (eller 340,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000).
Et så stort antall adresser gjør det mulig å gi alle nåværende internettkoblede ting en egen adresse. I tillegg vil det være masse ledige adresser for fremtiden.

Et helt nytt nettverk

En utfordring med IPv6 adresser er at de ikke er kompatible med IPv4. For å benytte de nye adressene må både avsendermaskin, mottakermaskin og alle mellomliggende rutere håndtere IPv6 helt igjennom.
En avsender med IPv6-adresse kan ikke sende til en mottaker med IPv4-adresse og omvendt. Dette innebærer at det blir et helt nytt parallelt nett IP-adressemessig. Men ved bruk av datamaskiner som håndterer begge deler og/eller ved bruk av gateways er det mulig å overføre data fra det ene til det andre nettet.

IPv6 ble spesifisert allerede i 1998. i 2017 hadde 37 land en IPv6 andel på 5% eller mer, (i Norge er andelen nærmere 50%)

Hva gjør Xfiber med dette?

Xfiber har arbeidet med IPv6 i lang tid, og vi kan levere dette til alle våre kunder i dag.
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål rundt dette.

Xfiber tilleggstjenester 

RIPE Infoside