Tekniske data

Navnetjenere (DNS):
IPv4IPv6
212.33.132.302a00:1e18:803:1111::1
77.241.110.126 2a00:1e18:4::2
212.33.135.184 2a00:1e1e:3::3

Ukryptert DNS (port 53) | DoH (port 443) | DoT (port 853)

Utgående eposttjener (SMTP):
smtp.xfiber.com

Generelt om støttetjenester
Xfiber tilbyr forskjellige støttetjenester som DNS, SMTP, selvbetjeningsløsninger og overvåkningstjenester for våre kunder. Disse tjenestene er operative 24/7, men kan uten varsel bli tatt ned i forbindelse med planlagte vedlikehold – i våre vedlikeholdsvindu. Eventuelle ekstraordinære vedlikehold bli varslet på våre websider.
Tjenestene opererer med redundans og det vil – så langt det lar seg gjøre – utføres vedlikehold slik at tjenesten ikke faller ut.

Om SMTP
Utgående epost-tjeneste for kunder som abonnerer på internettaksess fra Xfiber.
Tilgang til tjenesten forutsetter offisielle IP-adresser tildelt kunden fra Xfiber. Tjenesten kan nås på smtp.xfiber.com på port 25, og kan benyttes både med og uten kryptering (SSLv2/SSLv3/TLS).
Det er satt en begrensning på 100 tilkoblinger pr IP pr 30 minutt, med 25 meldinger pr sesjon. Maksimal størrelse på e-post (inklusive vedlegg) er 100MB.
Misbruk av tjenesten kan føre til fjerning av tilgang.
Kunder med IP-transit med behov for SMTP-tjeneste, bes kontakte oss for mer informasjon. Vi anbefaler mailchimp.com til utsendelse av større mengder e-post (reklame/nyhetsbrev).

Dersom du har eget domene med SPF og ønsker å sende epost gjennom smtp.xfiber.com, er det nødvendig å legge på en SPF record. Du kan da henvise til ip4:212.33.153.22/32 eller a:smtp.xfiber.com.

Om DNS
Rekursiv DNS-oppslagstjener for kunder som abonnerer på internettaksess fra Xfiber.
Tilgang til tjenesten forutsetter offisielle IP-adresser tildelt kunden fra Xfiber. Det er ikke tillatt å sette opp åpne relé mot Internett som videresender forespørsler til våre rekursive DNS-tjenere.

Hastighetsmåling
Du kan måle hastigheten på internettlinjen din her: xfiber.speedtest.net 

For å utføre en mest mulig korrekt måling må du utføre testen fra en «kablet» kobling og forsikre deg om at ingen andre programmer, eller brukere på nettverket ditt, benytter seg av denne forbindelsen.