Kommer min bedrift til å miste Internettlinja når kobbernettet legges ned?

I løpet av de kommende årene vil det gjøres en rekke oppgraderinger i det norske bredbåndsnettet.
I denne forbindelse vil kobbernettet (ADSL, VDSL og SHDSL) gradvis bli faset ut, til fordel for annen teknologi.
Omlegging av disse sambandene vil skje over flere år og i flere omganger. Foreløpig nedkoblingsdato for de siste kobberlinjene er satt til 2025.
Frem mot 2025 vil det være en overgangsperiode hvor bredbåndsaktørene vil tilby erstatningsprodukter til sine kunder.
 
Flere av disse sambandene kan relativt enkelt oppgraderes til fiber, eller annen teknologi allerede nå.
Det arbeides i tillegg med utbygging av ny infrastruktur en lang rekke steder frem mot utfasingen. Dermed får også bedrifter som tidligere kun hadde tilgang på kobber mulighet for oppgradering til ny teknologi.

Hva er de mest aktuelle alternativene for bedrifter?

Fiber
Fiber vil i de fleste tilfeller være det fremste alternativene til kobberbaserte løsninger for bedrifter.

Fiber er robust, skalerbart og gir mulighet for svært høy båndbredde.
Fiberutbyggingen over hele landet fortsetter. Xfiber og andre norske bredbåndsselskap vil være i stand til å levere fiber til betydelig flere adresser i tiden fremover mot 2025.

Akkurat nå arbeider alle de norske fiberaktørene med såkalt «fortetting». Dvs. at man ser på mulighet for utbygging til områder/bygg som ligger i nærheten av eksisterende fiberføringer. Med slik fortetting vil man kunne nå ut til et stort antall bedrifter som ikke har fiber i dag.

Ta kontakt med oss i dag for å høre hva vi kan tilby din bedrift

Trådløst bredbånd / Fixed Wireless Access (FWA)

I områder hvor det ikke er fiber i nærheten er Trådløst bredbånd/FWA i mange tilfeller et godt alternativ.
Trådløst bredbånd i denne sammenheng er basert på 4G og 5G teknologi.

FWA må ikke forveksles med en vanlig 4G/LTE router.

Trådløst bredbånd/FWA er en dedikert løsning med tilnærmet ubegrenset databruk, det inkluderer alltid en ekstern antenne som blir satt opp og innstilt av montør for best mulig hastighet/dekning. Tester viser at dette gir svært stabilt og godt nett.

Xfiberleverer dette i dag med tilnærmet ubegrenset databruk Les mer om produktet her

Trådløst bredbånd/FWA vil i mange tilfeller gi høyere båndbredde enn en xDSL/kobberbasert løsning. Dermed kan mange bedrifter få øket båndbredde med FWA.

4/5G LTE

En 4G/5G løsninger er et godt alternativ for enkelte brukere. Det er svært enkelt å komme i gang, det krever lite utstyr/oppsett og kan i mange tilfeller være en god løsning for mindre bedrifter. Det er også en god løsning for backup/nødsamband for bedrifter hvis fiberlinja brytes.

I dag leveres det en del 4G løsninger som nød/backupsamband til fiber.

Etter hvert som 5G blir mer tilgjengelig vil overføringshastigheten økes betraktelig.

Satellitt
I tillegg til disse alternativene finnes det også satellittbaserte løsninger. noe av utfordringen med bredbånd via satellitt har vært latency/forsinkelse (tiden det tar fra du trykker på en link til noe skjer) . For bedrifter som benytter mye skytjenester har dette vært en utfordring. Løsniner med lavere latency er foreløpig i testfasen. Pga Norges geografiske (nordlige) plassering er det litt mer utfordrende med satellitt.

Ta kontakt med oss i dag for å høre hva vi kan tilby din bedrift