Driftsmeldinger

Alle tjenester fungerer normalt

—–

Planlagt arbeid: 20.2.2020 kl. 00:01 – 02:00
Oppgradering kjernenett
I løpet av oppgraderingen kan enkelte av våre samband kjøres uten redundans i korte perioder.
Berørte samband vil dermed få noe økt risiko for feil i perioden.

——

Ved problemer
Dersom dere opplever problemer med sambandet, slå av strømmen på modem/ruter fra Xfiber i ca 10-20 sekunder. Dersom det fremdeles er problemer med linjen etter restart av modem/ruter, vennligst ring Xfiber kundestøtte på tlf: +47 51 22 75 00