Hastighetsmåling

Du kan måle hastigheten på internettlinjen din her:

For å utføre en mest mulig korrekt måling må du utføre testen fra en «kablet» kobling (ikke trådløst via laptop) og forsikre deg om at ingen andre programmer, eller brukere på nettverket ditt, benytter seg av denne forbindelsen.

Vær også oppmerksom på at slik testing tar mye båndbredde når den pågår og at dette kan påvirke mange andre brukere hos dere!

Hvis din bedrift benytter IP/VPN, eller hvis du er koblet opp med f.eks. Citrix må du kontakte din IT-avdeling for å sjekke hvordan nettet er lagt opp slik at du tester riktig.

En båndbreddemåling vil aldri kunne gi 100% rett måling da det er en del variable parameter som påvirker måleresultatet (annen datatrafikk, virusscanner, brannmur osv.).

Er du i tvil om hvordan du skal teste dette ber vi om at du tar kontakt med din IT-partner eller oss.