Hastighetsmåling

Du kan måle hastigheten på internettlinjen din her: xfiber.speedtest.net 

For å utføre en mest mulig korrekt måling må du utføre testen fra en «kablet» kobling (ikke trådløst via laptop) og forsikre deg om at ingen andre programmer, eller brukere på nettverket ditt, benytter seg av denne forbindelsen. Det beste er å teste direkte på LAN-port på CPE som eneste tilkoplede enhet.

Vær også oppmerksom på at slik testing tar mye båndbredde når den pågår og at dette kan påvirke mange andre brukere hos dere!

Sitter du på et IP/VPN må du kontakte din IT-avdeling for å sjekke hvordan nettet er lagt opp slik at du tester riktig. Ofte benyttes da en felles internettaksess sentralt i deres nett, og det kan være egne sentrale servere som det kan være riktig å teste mot. I en del tilfeller kan det også være satt opp QoS som kan påvirke trafikken. Enkelte kan også ha flere nett som trafikken styres inn i.

En båndbreddemåling vil aldri kunne gi 100% rett måling da det er en del variable parameter som påvirker måleresultatet (annen datatrafikk, virusscanner, brannmur osv.).

Er du i tvil om hvordan du skal teste dette ber vi om at du tar kontakt med din IT-partner eller oss.