SLA og Avtalevilkår

Xfibers ambisjon er å være markedets beste aktør på service, tilgjengelighet og kompetanse.

Våre kunder er garantert tilgang til høyt kvalifisert tekniske ressurser uten ventetid i ”telefonkø”.

Overvåkning og support

Vårt NOC-senter overvåker alle deler av nettet hele tiden (24/7/365).  Eventuelle feil blir fanget opp av våre overvåkingssystem, og det blir automatisk allokert nødvendige ressurser for å kunne starte feilretting.

SLA

Alle våre tjenester* inkluderer vårt høyeste servicenivå, «Xclusive SLA», med en oppetidsgaranti på 99,8%. Se eget dokument for mer informasjon vedrørende SLA parametere.

Dette innebærer blant annet at så lenge tjenesten er i avtaletidt vil vi sende ut nytt utstyr umiddelbart hvis ustyret feiler, vi vil sende ut montør umiddelbart for å starte feilsøking i en feilsituasjon, og vi vil umiddelbart søke å få tjenesten din operativ på alternativ teknologi hvis feilrettingen strekker ut i tid.

*tjenester levert via xDSL/kobber dekkes ikke av denne SLA avtalen, selv om de er innenfor avtaleperiode.

Generelle avtalevilkår

I dokumentet nedenfor finner du våre generelle avtalevilkår som gjelder for alle våre tjenester.
Dette omfatter fakturarutiner, rutiner for oppsigelse, flytting osv.
Se eget dokument for generelle avtalevilkår

Løsningsforslag
Kontakt oss på 08095 eller send forespørsel til [email protected], alternativt benytt vår chat nedenfor, så kontakter vi deg for en presentasjon av våre løsninger.