Chat with us, powered by LiveChat

PE-PROTECTION


Mange bedrifter ønsker en spesielt robust Internett aksess med failover løsninger. Sammen med kunden kan Xfiber designe den optimale løsningen for å sikre at kunden alltid er på nett.

 

 
 

Med IP VPN får din bedrift et dedikert og lukket bedriftsnett som kan benyttes mellom geografisk spredte lokasjoner.

Slike lukkede bedriftsnett knytter selskapets avdelingskontor eller butikker sammen og har mange fordeler. Xfiber leverer lukkede bedriftsnett som en total administrert tjeneste betegnet som IP VPN, hvor vi håndterer all IP-routing og fjerndrifter alt nødvendig utstyr plassert sentralt og hos kunden.

Les mer