Hvorfor velge Xfiber?

20180202_124455

Helt siden etableringen i 1995 har Xfiber lykkes i å opparbeide seg en betydelig tillit i bedriftsmarkedet.

https://www.youtube.com/watch?v=0Qp15jFw7vU&feature=emb_title

Xfiber er leverandør av datakommunikasjons-tjenester til det norske bedriftsmarkedet.

Vi foretar kontinuerlig kundeundersøkelser for å sikre god dialog med markedet og fokus på de områdene kundene er mest opptatt av. Våre kunder fremhever blant annet:

Null-toleranse for nedetidKun bedriftsmarkedetDatasikkerhet i fokusHistorikk og uavhengighet

Null-toleranse for nedetid
– Xfiber har gjennom 20 år dyrket fram en unik 100% oppetids kultur.  Vi jobber kontinuerlig med å bygge vårt eget og våre kunders nett mer robust mot feilsituasjoner. Utover en filosofi om å alltid ha doble eller triple komponenter og samband, videreutvikler vi kontinuerlig våre prosesser knyttet til preventivt vedlikehold og feilretting.

Markedets sterkeste SLA-avtale
– Xfibers prosesser og logistikk gjør at vi kan gi våre kunder markedets sterkeste SLA-avtale uten tillegg i prisen. Vi garanterer minimum 99,8% oppetid, og vi sender umiddelbart ut nytt utstyr på raskeste måte ved mistanke om feil, samt mobiliserer personer til feilretting hele døgnet. Hvis feilretting strekker ut i tid vil vi få kunden online igjen på alternative løsninger.

ISO sertifisering – sikrer kvaliteten
– Xfiber er sertifisert både innen ISO 20000 (IT service management) og ISO 27001 (Information security management). Svært mange av våre kunder er vant til å jobbe etter strenge kvalitetsrutiner i egen virksomhet og vi mener at det er en selvfølge at deres datacom leverandør også gjør det.  Kvalitets-systemet vårt som er etablert rundt ISO 20000 og ISO 27001 sikrer sterke prosesser knyttet til proaktiv drift, endringskontroll, innfasing og utfasing av nettverks komponenter, lansering av nye tjenester, installasjonsprosessen og feilretting, samt all løpende dialog med våre kunder.

Ingen ventetid på rett person døgnet rundt
– vår Servicedesk er dimensjonert slik at våre kunder slipper telefonkø når de ringer oss. Våre kunder har direktetilgang til tekniske ressurser som kan gjøre endringer på tjenesten din og hjelpe deg mens du venter.  Hvis du har behov for hjelp utenom normal åpningstid vil vår NOC starte umiddelbar feilretting 24/7.

Kun bedriftskunder
– Xfibers kunder er utelukkende bedrifter og omfatter alt fra mindre selskaper til de aller største. Vår organisasjonskultur er basert på å gi umiddelbart ekspert hjelp. Vi vet at nedetid koster penger og at våre kunder jobber med tøffe tidsfrister for å få levert blant annet tilbud, børsrapporter og lisenssøknader. Du slipper å stå i kø sammen med privatkunder som skal se siste episode av sin favorittserie på en strømmetjeneste når du har behov for å iverksette feilretting.

Tjenester spesialtilpasset næringslivet
– Vårt nettverksdesign er bygget opp omkring bedrifters datacombehov. Det betyr at vårt kjernenett er designet utelukkende med bedrifters behov i tankene. Derfor kan vi gi bedriftsrettede tjenester en mer sentral plass i nettet vårt. I tillegg til våre bedriftsrettede standardprodukter har vi mulighet til å designe egne løsninger for kunder med spesielle behov, uten at dette skaper utfordringer for øvrige kunder.

Sterkt fokus på datasikkerhet
– Xfiber er ISO 27001 sertifisert (Information Security Management) og vi er spesielt opptatt av datasikkerhet. Våre ansatte besitter dyptgående kunnskap om trusselbildet og vi har sikkerhetsløsninger for å beskytte mot angrep fra Internett og for å sikre intern datakommunikasjon. Våre kundene benytter oss ofte som sparringspartnere for eget sikkerhetsdesign, og i forbindelse med feilsituasjoner på eget lokal nett.

Robust kjerne-nett
– datacom tjenester produseres og leveres av nettverksvitsjer og routere. Det er nettverksdesign, kapasitet, konfigurering, monitorering og tilhørende driftsrutiner som skaper spennende tjenester med høy kvalitet. Fiberkabler er kun trådene som binder nettverkskomponentene sammen. Xfiber har over mange år utviklet et veldig robust kjernenett, og gjennomfører i disse dager en betydelig oppgradering for å kunne møte morgendagens behov til tjenester og båndbredder. Vårt nett er naturlig nok mindre omfattende enn nettet vil våre største konkurrenter, men dette gir oss også mange fordeler med hensyn på oversiktlighet, oppgraderinger, monitorering og driftsrutiner.

Erfaring og kompetanse
– Xfiber har levert tilknytning til internett og datakommunikasjons-løsninger siden 1995. Blant våre konkurrenter i Norge er vi et av de absolutt mest erfarne selskapene og mange av våre ansatte har jobbet med datakommunikasjon i mer enn 20 år.

Nasjonal dekning via egen og leid infrastruktur
– Xfiber legger egen fiber der det er hensiktsmessig. Samtidig er vi nøytralt koblet til de fleste fibernett i Norge og svært mange internasjonale nett. Dette gir oss mulighet til å tilby en helhetlig løsning tilpasset hver enkelt bedrifts behov.

Internasjonalt nettverk
– Xfiber har valgt å etablere egne noder internasjonalt for å kunne garantere trafikk-kvalitet lenger ut i verden. Mange av våre kunder har datakommunikasjon med hovedkontor eller avdelingskontor på andre siden av kloden. Vår strategi er derfor å etablere vårt eget utstyr på sentrale nettverks hubber spesielt for oljeindustrien slik at vi kan gi våre kunder «private» datasamband fra Norge og helt frem til kontoret i for eksempel Houston.