Tilleggstjenester

Xfiber er en komplett leverandør av datakommunikasjons-løsninger. 

Våre kunder er alt fra mindre bedrifter som kun har behov for en stabil, høyhastighets linje til Internett, til store multinasjonale konsern som krever mer spesialiserte løsninger.

For å dekke alle datakommunikasjonsbehov en bedrift har tilbyr Xfiber et sett av tilleggstjenester som vist nedenfor.  Ta kontakt med oss på [email protected] hvis du har behov for tjenester utover de som er beskrevet her.

Løsningsforslag
Kontakt oss på +47 51 22 75 00 eller send forespørsel til [email protected], alternativt benytt vår chat, så kontakter vi deg for en presentasjon av våre løsninger.


IPSEC

Xfiber kan levere krypterte samband med IPSEC tunnelering
Ta kontakt for tilbud.


Utvidet IP-subnett

I våre løsninger inngår alltid 1 offisiell IP-adresse.  Hvis kunden har behov for flere IP-adresser kan vi levere større subnett i følgende trinn:

IP-subnet – 30 bits nett, 1 tilgjengelig adresse
IP-subnet – 29 bits nett, 5 tilgjengelige adresser
IP-subnet – 28 bits nett, 13 tilgjengelige adresser
IP-subnet – 27 bits nett og større –


BGP routing

Flere bedrifter, inkludert ASP/Sky-leverandører, og andre datakommunikasjons-leverandører har behov for flere veier til Internett og robuste failover løsninger. Xfiber bistår i forbindelse med design av multihome-løsninger, samt kan koordinere hele søkeprosessen til RIPE for å få tildelt nødvendige IP-nett.


Ekstra VLAN

Fysiske nettverk kan segmenteres ytterligere i virtuelle LAN. Xfiber kan levere ekstra VLAN basert på 802.1Q standarden, slik at kunden kan segmentere sine egne tjenester i logiske nett på ethernet nviå.


QinQ

Operatører og andre aktører med avanserte datakommunikasjonsbehov ønsker ofte å kunne administerere sine egne VLAN. Dette krever at sambandet er VLAN transparant og tillater operatøren å legge til egne VLAN tags. Xfiber leverer datasamband som støtter QinQ ved behov.


Ekstra Mac-adresser

Xfibers løsninger inkluderer 64 Mac-adresser.  For de fleste kunder er dette tilstrekkelig, men ved behov kan vi også levere utvidet antall Mac-adresser i følgende trinn:

0 – 64
64 – 512
512 – 3072


IPv6

Xfibers IP-nett er dual-stack, og IPv6 leveres på lik linje med IPv4. Kontakt oss for ytterligere informasjon.


Kundeportal

Xfibers kundeportal er nå tilgjengelig for partnere med større porteføljer. Ta kontakt med [email protected] dersom du ønsker tilgang for din bedrift.


Betalingstjenester – Nets/BBS

En løsning fra Xfiber kan inkludere en egen kanal direkte til Nets (tidligere BBS) slik at dine betalingsterminaler har sin egen, sikre linje direkte til betalingsløsningene. Xfiber har parallelle samband til Nets for å sikre at løsningen alltid er tilgjengelig.