En Miljøfyrtårnbedrift

Xfiber er en Miljøfyrtårnbedrift.
Som et teknologiselskap har vi en overbevisning om at teknologi og bærekraft ikke er motsetninger, men tvert imot en viktig kombinasjon for å sikre at vi når de miljømålene vi setter oss.

Som en miljøfyrtårnbedrift har vi anstrengt oss for å minimere vår påvirkning på miljøet.
Vi benytter oss av den nyeste teknologien for å sikre at produktene og tjenestene våre har en minimal påvirkning på miljøet og samtidig er effektive og pålitelige.

Datacom, og databransjen generelt, er i en rivende utvikling med tanke på energibesparelser i alle ledd. Dataoverføringer i seg selv har et relativt lite miljøavtrykk, Men også her er det mulig å gjøre forbedringer, ved f.eks å benytte nyere routere og utstyr som trekker mindre strøm, og tar mindre plass.

Vi har flyttet til nye og mer energieffektive kontorlokaler hvor vi også har gjort justeringer på rutiner rundt avfallshåndtering og retur av utstyr.

I vårt nye og moderne datasenter/colocation har vi ved hjelp av avansert strømstyring og sensorteknologi bl.a. klart å redusere vår energibruk betraktelig.
Alle disse tiltakene bidrar til å redusere Xfibers samlede miljøavtrykk.

Xfiber Colocation

Teknologi og bærekraft er ikke motsetninger. Flere og flere tech-bedrifter har vist at det er mulig å skape produkter og tjenester som er både funksjonelle og miljøvennlige, og vi kan forvente at denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer.

For både oss i Xfiber og for flere andre bedrifter har det vist seg å være både lønnsomt og miljøvennlig å investere i ny og smartere teknologi for å redusere vårt energiforbruk.