Bedre Internet for norske bedrifter

Den nye internettlinjen over Nordsjøen har åpnet opp nye muligheter for norske bedrifter.

Bedriftene som har tatt i bruk linjen har allerede fått forbedring av ytelsen på sine internettjenester på en rekke områder.

Lav responstid

Det første brukerne merker er den lave responstiden (latency) til sentrale internettjenester som Microsoft, Apple og Amazon.
En kunde har nå kuttet latency fra 56ms til 18ms mot Azure datasenter i UK, dette betyr at lagring, søking og generell bruk av tjenester som Azure og Office 365 er raskere og mye mer brukervennlig.

I tillegg kobler vi nå på flere tjenester som SAP, Adobe og Autodesk. Vi ser nå at en lang rekke tjenester lokalisert i Europa, Asia og USA er merkbart raskere, og har betydelig mindre forsinkelser, enn det som tidligere var normalt fra Norge.

Forsprang på internett

De fleste internettjenestene i verden ligger utenfor Norges grenser. Norske bedrifter er derfor helt avhengig av god og stabil fiberforbindelse til utlandet for å gjøre nytte av disse tjenestene.

Ved å ta i bruk fiberkabelen over Nordsjøen, har Xfiber gitt sine kunder et forsprang til internett.

Økt sikkerhet

Nordsjøfiberen er en separat linje som er uavhengig av andre norske utenlandslinjer.  Xfiber benytter Nordsjø-ruten og andre, mer tradisjonelle forbindelser, for å gi norske bedriftskunder robust og stabilt nett.

Alle bedrifter knyttet til vårt kjernenett får automatisk tilgang til den nye raskere utenlandsforbindelsen.
_____________

Ta kontakt med Xfiber i dag for å høre hva vi kan tilby til din bedrift.
Du finner kontaktinformasjon her

Pressemelding:
Åpner internettlinje til England

Ønsker du en privat forbindelse til Skyen?
Xfiber Xpress Cloud – Direkte forbindelse til skyen