Bedre internett for norske bedrifter

Helt siden Xfiber åpnet sin direkte fiberforbindelse over Nordsjøen har kundene nytt godt av svært lav forsinkelse og direktetilgang til en rekke internettjenester.

Linjen er der allerede

Xfibers kunder fikk tilgang på denne fiberen allerede for 3 år siden, og har dermed fått forbedringer av ytelsen på sine internettjenester på en rekke områder.
Linjen gir raskere tilgang til tjenester og datasenter på begge sider av Nordsjøen.

Betydelig raskere responstid

Det første brukerne våre merker er den svært gode responstiden (latency) til sentrale internettjenester som Microsoft, Apple og Amazon.
En av våre kunder har f.eks. kuttet latency fra 56millisekund (ms) til 18ms mot datasenter i England, dette betyr at lagring, søking og generell bruk av skytjenester blir raskere og mye mer brukervennlig.

I løpet av de siste årene er verdens største hostingtjenester, Amazon Web Services (AWS), også blitt koblet til, dermed er nå flere tjenester som SAP, Adobe og Autodesk direkte koblet inn i nettverket.

En lang rekke tjenester lokalisert andre steder i Europa, Asia og USA er også merkbart raskere, og har betydelig mindre forsinkelser, enn det som tidligere var normalt for Norge.

Forsprang på internett

De fleste internettjenestene i verden ligger utenfor Norges grenser. Norske bedrifter er derfor helt avhengig av god og stabil fiberforbindelse til utlandet for å gjøre nytte av disse tjenestene.

Ved å ta i bruk fiberkabelen over Nordsjøen, allerede i dag, får Xfibers bredbåndskunder et forsprang til internett.

Økt sikkerhet

Nordsjøfiberen er en eksisterende separat føring som er uavhengig av de fleste andre norske utenlandslinjer.  Xfiber benytter Nordsjø-ruten og de mer tradisjonelle utenlands-forbindelsene, for å gi norske bedriftskunder robust og stabilt nett. På denne måten bidrar Xfiber til å øke forsyningssikkerheten for norske internettbrukere

Alle bedrifter knyttet til Xfibers bredbåndsnett får automatisk tilgang til denne raskere utenlandsforbindelsen.

Xfibers internasjonale nettverk

Xfibers europeiske fibernettverk er koblet sammen med vårt omfattende nasjonale fibernett med flere redundante forbindelser for å danne et robust og motstandsdyktig nettverk, spesielt tilpasset bedrifters behov for leveringssikkerhet og lav forsinkelse/latency.

Ved å utnytte både Nordsjøfiberen, Skagerakfiberen til Danmark samt landforbindelsen via Oslo/Sverige sikrer vi stabile forbindelser til alle våre europeiske noder og fiber-ringer.
_____________

Ta kontakt med Xfiber i dag for å høre hva vi kan tilby til din bedrift.
Du finner kontaktinformasjon her

Pressemelding:
Åpner internettlinje til England

Ønsker du en privat forbindelse til Skyen?
Xfiber Xpress Cloud – Direkte forbindelse til skyen