Toppscore for Xfiber igjen

For 4. året på rad får Xfiber toppscore i den årlige undersøkelsen av kundetilfredshet for bredbånd bedriftsmarked som utføres av EPSI*.

Dette bekrefter enda en gang at vårt sterke fokus på å levere kvalitet i alle ledd gir bedre sluttprodukt og fornøyde kunder.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er ranking_kundetilfredshet.png

Xfiber får en score på 88 i årets undersøkelse*, som er en betydelig forbedring fra i fjor, og som igjen plasserer firmaet på toppen av listen.

Flere faktorer

Salgsdirektør Kenneth Kittilsen sier at kundetilfredshet blir påvirket av mange faktorer.
Han sier at det er vanskelig å peke på en enkeltfaktor. Årets undersøkelse viser igjen  at det er «totalpakka»  som løfter oss frem.
Det er med andre ord summen av det arbeidet hele organisasjonen gjør hver dag som gir resultater.

Fornøyde ansatte gir fornøyde kunder

På samme tid viser våre interne undersøkelser at vi scorer vi høyt på ansatt-tilfredshet, og en stor del av nøkkelen ligger nok her, nevner markedssjef Espen Ruud.

Kontinuerlige forbedringer

Vi går jo ikke inn for å bli best i en undersøkelse eller en konkurranse, vårt mål er å bli bedre enn vi er i dag, på alle områder. Sier QA Manager Ola Anfinsen, som bla. leder kvalitetsarbeidet i bedriften.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er kundetilfredshet_utvikling.png

Vi har en unik kultur i bedriften som driver frem kontinuerlig forbedring i alle ledd.

Små forbedringer på en rekke områder gjør at vi hele tiden strekker oss fremover og oppover.

ISO sertifiseringer styrker oss

Med både ISO 20000 (Service Management) og ISO 27000 (Security Management) har vi fått dokumentert at vårt kvalitets- og sikkerhetsarbeid følger høye internasjonale og nasjonale standarder.

Datacomtjenester er i dag en viktig og integrert del av mange bedrifters virksomhet og service og sikkerhet i leverandørleddet er derfor et viktig konkurransefortrinn.
[Les også: Xfiber blir ISO 27001 sertifisert]

Kontaktinformasjon:

Espen Ruud, Markedssjef : [email protected], tel: 92846096

*EPSI har utført en utvidet analyse av dataene i bredbåndsundersøkelsen for Xfiber. Resultatene ovenfor er hentet fra denne utvidede analysen.
(I den publiserte versjonen av EPSI rapporten ligger Xfibers resultater under «øvrige leverandører» )