Cegal

 

 

 

 

De viktigste egenskapene hos en datacom leverandør:

  • Innovative og fleksible løsninger
  • Rask responstid
  • Low-latency løsninger
  • Internasjonalt nettverk
Cegals mission statement   «Filling the gap between IT and E&P» gir klare føringer på hvilke bransjer Cegal arbeider med og hvilke ambisjoner de har med sine løsninger.

Cegal opplever suksess i markedet for IT- og Geoscience tjenester, spesielt rettet mot Olje & Gass segmentet.  Denne bransje er helt avhengige av stabile datacom-samband, og har spesielt høye  krav til oppetid og latency.

Som en leverandør av virksomhetskritiske sky-baserte tjenester er vi helt avhengig av å ha en partner som levere samme type

Xfiber har vært en viktig partner for Cegal i en årrekke,

 

 

 

Xfibe

 

 

 

r har med sin gode serviceinnstilling, i tillegg til fokus på stabile low-latency løsninger, bidratt som en verdifull partner for Cegal i Olje & Gass segmentet.