Cegal

De viktigste egenskapene hos en datacom leverandør:

  • Innovative og fleksible løsninger
  • Rask responstid
  • Low-latency løsninger
  • Internasjonalt nettverk
Cegal er et teknologiselskap som skriver digitale suksesshistorier. Ved å levere ledende industriprogramvare, konsulenttjenester i verdensklasse og forretningskritiske skyløsninger former vi den digitale fremtiden. Med 950 ansatte i ni land vokser vi til å bli et ledende, globalt teknologiselskap for energiindustrien og vi bidrar til den grønne omstillingen. 

Cegal opplever suksess i markedet for IT- og Geoscience tjenester, spesielt rettet mot Olje & Gass segmentet.  Denne bransje er helt avhengige av stabile datacom-samband, og har spesielt høye  krav til oppetid og latency.

Som en leverandør av virksomhetskritiske sky-baserte tjenester er vi helt avhengig av å ha en partner som levere samme type

Xfiber har vært en viktig partner for Cegal i en årrekke,

Xfiber har med sin gode serviceinnstilling, i tillegg til fokus på stabile low-latency løsninger, bidratt som en verdifull partner for Cegal.