Xfiber topper listene igjen

Årets EPSI* undersøkelse om kundetilfredshet i bredbåndsmarkedet for bedrifter er klar.

Xfiber oppnår nok en gang høyest score av samtlige leverandører i undersøkelsen med 89,5 poeng!
Xfiber scorer høyt i alle deler av undersøkelsen, og viser igjen at den kontinuerlige satsingen på høy servicegrad og kvalitet gir gode resultater.

Dette resultatet er nok en gang en forbedring av tidligere resultat, og plasserer Xfiber på første plass i undersøkelsen med god margin.

Servicekvalitet

fig. 1.1 Servicekvalitet

Servicekvalitet er et av punktene der Xfiber skiller seg mest ut i forhold til resten av bransjen. Servicekvalitet viser bl.a. hvor fornøyd kundene er med oppfølging, rådgivning, informasjonen og responstiden de får fra Xfiber.

Undersøkelsen viser at våre kunder har høy tillit til oss, og at de setter stor pris på denne graden av oppfølging i forhold til deres datacomløsninger.

Xfiber har de siste årene klart å holdt en stabilt høy servicekvalitet samtidig som bransjesnittet har gått noe ned, dette er vi svært stolte av, sier CEO Tore Garborg

Kvalitetskultur

Xfiber har innarbeidet en «kvalitetskultur» som gjenspeiles i alle aspekter av driften. Alt vi gjør blir vurdert opp mot kvalitet og service. Service og kvalitet ligger i ryggmargen til alle medarbeiderne våre.
Slike undersøkelser er derfor en hyggelig bekreftelse på at vi gjør mye riktig. Vi kommer fortsatt til å jobbe hardt og målrettet for å holde servicenivået på et høyt nivå i årene som kommer, sier QA Manager Ola Anfinsen.

ISO sertifiseringer

Xfiber har gjennomført ISO sertifiseringer både innen service (ISO 20000) og sikkerhet (27001).
Disse sertifiseringene gir oss solide rammeverk for å bygge, og opprettholde vår kvalitetskultur.

Vi ser klare paralleller mellom de sterke resultatene vi oppnår i EPSI undersøkelsen og de rutinene for innenfor service og sikkerhet vi har innført ifm. ISO.

Et av Norges råeste bedriftsnett

Xfibers filosofi har hele tiden vært å bygge et nettverk spesielt tilpasset bedrifter, som gir sikker, rask og best mulig tilgang til typiske bedriftsrettede tjenester som: datasenter, skytjenester og sentrale internettjenester over hele verden.

Dette har resultert i et av de råeste bedriftsnettene i Norge.

Les mer om Xfiber og våre tjenester nedenfor:
Hvorfor velge Xfiber
Tjenester

(*)EPSI har utført en utvidet analyse av dataene i bredbåndsundersøkelsen 2022 for Xfiber. Resultatene ovenfor er hentet fra denne utvidede analysen.
(I den publiserte versjonen av EPSI rapporten ligger Xfibers resultater under «øvrige leverandører» )