Xfiber døpes om til GlobalConnect

Pressemelding

2023-11-21

Xfiber døpes om til GlobalConnect

(Fornebu, 21.11.2023) Bredbåndsleverandøren Xfiber skifter navn og blir fullstendig integrert med GlobalConnect. Endringen trer i kraft 2.januar 2024.

GlobalConnect er en av Nordens ledende leverandører av bredbåndtjenester, og kjøpte i 2016 opp det Stavangerbaserte fiberselskapet Xfiber. Siden selskapet ble etablert i 1995 har Xfiber utmerket seg som en utfordrer innen high-end datacom, og opparbeidet seg en sterk posisjon i bedriftsmarkedet. Fra 2.januar 2024 blir selskapet fullstendig integrert med GlobalConnect, og skifter samtidig navn.

Xfibers tjenester omfatter bredbåndstjenester for enkeltbedrifter samt mer komplekse nettverksløsninger for større bedrifter og systemintegratorer, både i Norge og resten av Skandinavia.

– GlobalConnect har de siste årene vært gjennom en spennende reise med sammenslåinger og har tatt posisjon som et ledende pan-nordisk selskap innen digital infrastruktur. Xfiber har vært i GlobalConnect-familien i syv år, så det er naturlig at selskapet nå integreres og fortsetter arbeidet mot videre vekst under samme navn, sier Martin Lippert, CEO for GlobalConnect.

Større tjenestespekter for kundene

Det er ikke planlagt noen organisasjonsendringer som følge av navnebyttet, og Xfibers ansatte vil fortsatt ha arbeidssted på Forus i Stavanger. Xfibers kunder vil beholde sine avtaler som i dag, og endringen innebærer ingen driftsavbrudd. Som en helintegrert del av GlobalConnect vil kundene etter hvert få tilgang til et større tjenestespekter.

– I Xfiber har vi alltid jobbet for å videreutvikle og forbedre både den enkelte medarbeider og selskapet som helhet. Vi har i nesten 30 år utnyttet ny teknologi for å gjøre kundens løsninger enda bedre, og nå skal vi fortsette å gjøre det under nytt navn, sier Tore Garborg, administrerende direktør for Xfiber.

Alle Xfibers kunder er informert om endringen.


For ytterligere informasjon, kontakt:

Marte Ruud Sandberg
Konstituert kommunikasjonssjef GlobalConnect Norge
+47 45288484
[email protected]

Om Xfiber

Xfiber leverer internettlinjer med høy ytelse og lav forsinkelse til bedriftsmarkedet i Norge. Selskapet ble etablert i Stavanger i 1995 og kjøpt opp av Broadnet i 2016. Broadnet har siden endret navn til GlobalConnect.

Om GlobalConnect

GlobalConnect er en av de ledende nordiske leverandørene av digital infrastruktur og datakommunikasjon, og står for mer enn halvparten av all datatrafikk inn og ut av Norden. Selskapet leverer fiberbaserte bredbåndstjenester til mer enn 800 000 private forbrukere og ende-til-ende tilkoblingsløsninger til 30 000 bedriftskunder via sitt 185 000 kilometer lange fibernettverk over hele Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Finland. GlobalConnect har omtrent 2000 ansatte og hadde en omsetning på 673,1 millioner euro i 2022