Vestlandet har fått «supernett» for bedrifter

Den nye internett-kabelen til Storbritannia gir norske bedrifter store fordeler.

«Smartere» fiber-rute

Med den nye linjen trenger man ikke å kjøre all den norske data-trafikken via Oslo og Stockholm for å nå tjenester i Europa og USA.

Bedriftene som har tatt i bruk denne forbindelsen har allerede fått forbedring av ytelsen på sine internettjenester på en rekke områder.

Bedring av responstid

Det første brukerne merker er den svært gode responstiden (latency) til UK og Europa generelt, og sentrale internettjenester som Microsoft, Apple og Amazon spesielt.

Bedrifter som har avdelingskontor i Storbritannia kan nå få betydelig raskere nett mellom sine avdelinger.

En av våre bedriftskunder har f.eks. kuttet latency fra 56millisekund (ms) til 18ms mot Azure datasenter i UK, dette betyr at lagring, søking og generell bruk av tjenester som Azure og Office 365 er raskere og mye mer brukervennlig.

I disse dager kobler Xfiber flere tjenester som SAP, Adobe og Autodesk direkte inn i nettverket.

En lang rekke tjenester lokalisert andre steder i Europa, Asia og USA er også merkbart raskere, og har betydelig mindre forsinkelser, enn det som tidligere var normalt for Norge.

Forsprang på internett

De fleste internettjenestene i verden ligger utenfor Norges grenser. Norske bedrifter er derfor helt avhengig av god og stabil fiberforbindelse til utlandet for å gjøre nytte av disse tjenestene.

Ved å ta i bruk fiberkabelen over Nordsjøen, får Xfibers bredbåndskunder et forsprang til internett.

Økt sikkerhet

Nordsjøfiberen er en separat føring som er uavhengig av andre norske utenlandslinjer.  Xfiber benytter Nordsjø-ruten sammen med de mer tradisjonelle utenlands-forbindelsene, for å gi norske bedriftskunder robust og stabilt nett. På denne måten bidrar Xfiber til å øke forsyningssikkerheten for norske internettbrukere

Alle bedrifter knyttet til Xfibers bredbåndsnett får automatisk tilgang til denne nye raskere utenlandsforbindelsen.
_____________

Ta kontakt med Xfiber i dag for å høre hva vi kan tilby til din bedrift.
Du finner kontaktinformasjon her

Pressemelding:
Åpner internettlinje til England

Ønsker du en privat forbindelse til Skyen?
Xfiber Xpress Cloud – Direkte forbindelse til skyen