Ethernet / lag 2

Enkelte større bedrifter, system integratorer og operatører, har behov for å administrere sin egen IP-routing. Dette gir bedre kontroll og fleksibilitet for selskaper som har tilstrekkelige interne ressurser og kompetanse. Kunden installerer da egne routere for å styre datatrafikken. Tjenesten avleveres over et felles avtalt NNI (Network to Network Interface) punkt. Xfiber leverer flere typer Ethernet / Lag2 tjenester inkludert:

Ethernet LAN2LANEthernet MultiaksessNNI aksess

Ethernet LAN2LAN fra Xfiber er en tjeneste for å knytte sammen to lokasjoner (større bedriftsnett defineres som Ethernet Multiaksess) i et virtuelt og sikret nett terminert med Ethernet i hver ende. En dedikert forbindelse, ofte med Gigabit båndbredde, opprettes slik at to kontorer kan dele nettverks ressurser som om de var på samme adresse, uten bruk av tilleggsløsninger eller hardware.

Xfiber har bygd opp et omfattende og redundant kjernenett i sentrale deler av Norge, samt koblet vårt nett til en rekke andre operatørers redundante aksessnett. Dette gjør oss i stand til å levere markedsledende tjenester med god ytelse og suveren oppetid til bedrifter lokalisert over hele verden.

Lan2Lan er et rent Ethernet Lag 2 samband og kunden står fritt til å administrere IP-routing selv. Trafikk mellom lokasjonene går igjennom Xfibers infrastruktur i en dedikert virtuell forbindelse ved hjelp av et eget VLAN og EVC tunnel.

  • Aksesslinjer levert på fiber
  • Punkt til punkt eller multipunkt
  • Mulighet for flere VLAN, dot1Q og QinQ
  • Leveres som et Ethernet Lag 2 produkt (IP/VPN om ønskelig)
  • Robust Ethernet-basert kjernenett
  • Garantert oppetid (SLA) 99,8%
  • Tilgang til høyt sertifisert konsulentteam
  • 24 timers overvåkning av infrastruktur og aksesser
  • Mulighet for full redundans

Når det er behov for knytte sammen mange avdelingskontor eller butikker, velger kunder med ønske om å administrere all IP-routing selv ofte en Ethernet Multiaksess.  Denne løsningen er også spesielt populær blant System Integratorer og Operatører da den muliggjør å knytte Xfiber’s aksesser sømløst inn i eget nett, og legge verdiøkende tjenester på toppen.

Våre løsninger gir mulighet for en full mesh løsning med en enkel dedikert ethernet port på hver lokasjon slik at løsningen fremstår som et enkelt lokalnettverk/LAN.  Løsningen kan konfigureres i et full mesh-nettverk, eller som et tre-nettverks alternativt som en kombinasjon, alt avhengig av kundens behov.

For å utveksle datatrafikk mer effektivt med system integratorer (SI) og andre operatører/ISP opprettes det gjerne et eller flere NNI punkt (Network to Network Interface).  De enkelte aksessene  blir da avlevert på NNI etterhvert som de etableres på dedikerte VLAN.

Tilleggstjenester inkluder ekstra VLAN og Q-in-Q leveres ved behov.

Løsningsforslag
Kontakt oss på 51 22 75 00 eller send forespørsel til [email protected], alternativt benytt vår chat, så kontakter vi deg for en presentasjon av våre løsninger.

Vedlegg:

Produktark – Operatøraksess

Tjenestebeskrivelse – Operatøraksess