Sikkerhet i alle ledd

Helt siden Xfibers oppstart har vi hatt et spesielt fokus på sikkerhet, oppetid og service.

Målet har hele tiden vært å levere stabile datacomtjenester av høy kvalitet med god sikkerhet til våre bedriftskunder [Les mer her]

ISO

Xfiber valgte tidlig å gjennomføre ISO sertifiseringer både innen sikkerhet og service (ISO 27001 og ISO 20000) . Disse sertifiseringene, og revideringene av disse, stadfester at bedriften holder høy standard innen service og sikkerhetsarbeidet. [Les mer her]

Linjeredundans

Alle våre nasjonale og internasjonale datalinjer har alltid minst dobbel eller trippel redundans.
Dette betyr at trafikken i nettet automatisk blir «rutet om» på få sekunder ved et eventuelt linjebrudd.
[Les mer her]

PeeringPolicy

Xfiber er også koblet opp til en rekke nasjonale og internasjonale datacom og tjenesteleverandører for direkte utveksling av trafikk, på denne måten sikrer vi korte, og mer direkte ruter mellom våre kunder og en lang rekke tjenester og datasenter som f.eks. Microsoft Azure, AWS samt nasjonale og internasjonale datasenter.

Kryptering

Etterhvert som flere og flere tjenester blir lagt ut på skytjenester stilles det enda strengere krav til sikkerhet.

Den fysiske sikkerheten som oppnås ved å ha flere linjer og flere datasenter er selvfølgelig veldig viktig, men vi ser også at kryptering av data på disse linjene er i økende grad blir etterspurt. Xfiber tilbyr derfor også flere ulike grader av kryptering på linjer som blir levert i vårt nett.

Ta kontakt kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for din bedrift
https://www.xfiber.com/kundeservice/