Om teknologi

Xfiber leverer datakommunikasjons-løsninger fortrinnsvis på fiber der dette er tilgjengelig.  Fiber som medium for overføring av data er en uovertruffen teknologi som gir optimal ytelse, minimalt med bitfeil, lav forsinkelse og høyest skaler-barhet. Spesielt for overføring av real-time data som video og tale, samt synkronisering av store datamengder f.eks. mellom SAN løsninger, er fiber det foretrukne medium.

Det er samtidig viktig å være klar over at selve fiberen er kun en glassfibertråd trukket gjennom plastrør (polyetylen-rør) mellom strategiske knutepunkt over hele verden. Det som imidlertid skiller leverandørene på kvalitet og ytelse er selve nettverks-designet, nettverks-elektronikken og de etablerte driftsrutinene. Xfiber legger og eier en god del fiber selv, primært i Rogaland, men leier også mye fiber av øvrige operatører for å komplettere nettet vårt både i Norge og resten av verden. 

I de områdene hvor fiber ennå ikke er tilgjengelig, benyttes DSL (primært SHDSL og VDSL) over kobbernettet.

En DSL løsning leveres også på fiber helt frem til nærmeste knutepunkt, men de siste hundre eller tusen meterne leveres på kobberlinjer. Heldigvis har DSL teknologien utviklet seg mye de siste årene og hastigheter opptil 80 Mbps kan nå leveres til et stort antall adresser. Xfiber har jobbet med DSL teknologi i mange år, og har opparbeidet seg en betydelig kompetanse som sikrer at DSL løsninger også leveres med svært høy kvalitet.

Enkelte av våre kunder velger også å kombinere fiber og DSL i en redundant løsning. Ofte ligger kobber og fiber i separate traseer og man oppnår derfor en spesielt stor grad av redundans med denne løsningen.