Om teknologi

Computer motherboard with sun flare. Toned Image.

Xfiber leverer datakommunikasjons-løsninger på fiber der dette er tilgjengelig. 

Fiber som medium for overføring av data er en uovertruffen teknologi som gir optimal ytelse, minimalt med bitfeil, lav forsinkelse og høyest skaler-barhet.

Spesielt for overføring av real-time data som video og tale, samt synkronisering av store datamengder f.eks. mellom SAN løsninger, er fiber det foretrukne medium.

Det er samtidig viktig å være klar over at selve fiberen er kun en glassfibertråd trukket gjennom plastrør (polyetylen-rør) mellom strategiske knutepunkt over hele verden. Det som imidlertid skiller leverandørene på kvalitet og ytelse er selve nettverks-designet, nettverks-elektronikken og de etablerte driftsrutinene. Xfiber legger og eier en god del fiber selv, primært i Rogaland, men leier også mye fiber av øvrige operatører for å komplettere nettet vårt både i Norge og resten av verden.