ISO 20000

iso-2000

Xfiber når en ny milepæl med ISO 20000 sertifisering. Vi ser at vårt fokus på kvalitet og service er etterspurt i dagens marked.

I en bransje med mange tilsynelatende like tjenester ser vi at kundene, i stadig større grad, etterspør høy servicegrad, kvalitet og oppetid.
En av forskjellene på Xfiber og «tradisjonelle» bredbåndsleverandører er SLA avtalen.

Alle Xfiber-kunder dekkes av en markedsledende eXclusive SLA avtale med oppetidsgaranti på 99,8% på alle linjer.

Ved å holde på service og kvalitet som nøkkelfaktorer har Xfiber i løpet av de siste årene utvidet fotfeste i det norske datacom-markedet.

Vår filosofi er at kvalitet på leveranser, drift og service starter med solide prosesser, rutiner og en kunnskapsrik organisasjon. Ved å basere vår arbeidsmetodikk og kvalitetssystem på ISO 20000 bidrar vi til å sikre Xfiber en foretrukket posisjon blant kunder med høye kvalitetskrav.