Broadnet

 

 

 

 

De viktigste egenskapene hos en datacom leverandør:

  • Forståelse for oss og våre  kunders behov
  • Rask installasjon
  • Robust fibernett
Som en ledende nasjonal leverandør av bredbånd og datakommunikasjon til bedriftsmarkedet, er Broadnet avhengig av å ha gode avtaler med lokale fiberselskap, som Xfiber,  for å levere såkalt «last mile» aksess helt frem til sluttkunden.

Xfiber har lang erfaring med leveranser til  bedriftsmarkedet, og vi opplever at de har en god forståelse for både våre og våre kunders behov.  For oss er det avgjørende at våre kunder opplever same servicegrad gjennom hele leveranseprosessen, og med Xfiber på laget opplever vi at leveransene blir fulgt opp på en profesjonell og god måte.

Xfiber leverer i dag flere fibersamband mellom sluttkunde og nærmeste Broadnet fiberpunkt lokalt i Rogaland.