Skjema for terminering av tjenester

Vil du anbefale Xfiber til andre? Vil du vurdere Xfiber som leverandør på et senere tidspunkt?

0 = Svært misfornøyd / 10 = Svært fornøyd